Krajnje je vreme za aktiviranje crvenog alarma zbog odlaska ogromnog broja zdravstvenih radnika iz Srbije, posebno iz Vojvodine, i sasvim je jasno da će izostanak jasne strategije za poboljšanje njihovog statusa dovesti do situacije da neće imati ko da nas leči kroz nekoliko godina. Usluge specijaliste moći će sebi da priušte samo oni koji to budu mogli da plate.

ZdravstvoPokušaj da se zapošljavanjem zdravstvenih radnika poboljša situacija predstavlja prvi korak, iako su kriterijumi po kojima su predviđena nova radna mesta nejasni i na štetu Vojvodine.

Vojvodina danas ima srazmerno najmanji broj zdravstvenih radnika na teritoriji Republike Srbije. Prosečan broj lekara u Republici je 288 na 100.000 stanovnika, a u APV je taj broj 255 na 100.000. Najmanji broj lekara se nalazi u Sremskom okrugu, svega 188 na 100.000 stanovnika.

Iz ovih razloga krajnje nerazumljivo deluje najava Ministarstva zdravlja da će u samo dve zdravstvene ustanove u Vojvodini biti odobreno otvaranje novih radnih mesta.

Ovakvim pristupom deficit zdravstvenih radnika u Vojvodini se produbljuje i ne obezbeđuje se ni prosta zamena onih koji su otišli. Dodatno zabrinjava činjenica da je 69% specijalističkog kadra u Vojvodini starije od 45 godina, a ništa se ne čini na podmlađivanju.

Domovi zdravlja u Vojvodini nisu dobili ni jedno radno mesto, iako se zna da se tu rešava 70% zdravstvenih problema građana. Posledice će biti zatvaranje ambulanti i još slabiji obuhvat preventivnim pregledima.

Zato blagovremeno apelujemo i upozoravamo Ministarstvo zdravlja da preduzme konkretne mere na zaustavljanju odlaska zdravstvenih radnika, a od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo da obezbedi adekvatan tretman zdravstvenih ustanova na teritoriji AP Vojvodine prilikom zapošljavanja medicinskih radnika.

Resorni odbor za zdravstvo Pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu