Zašto se ćuti o najvećoj krizi javnih finansija ikada u Novom Kneževcu?! Opština Novi Kneževac je u finansijskoj blokadi u iznosu od skoro 170 miliona dinara.

atarski-putJavna administracija naše lokalne samouprave ne pamti finansijsku krizu ovakvih razmera prouzrokovanu gubitkom sudskog spora između opštine Novi Kneževac i kompanije „Vojput“ iz Subotice, nastalog prilikom izgradnje puta na relaciji Novi Kneževac – Crna Bara. Projektovana putna trasa u dužini od skoro 15 km trabala je da prolazi kroz srce novokneževačkog atara sve do Crne Bare sa jasnom projekcijom stvaranja nove putne deonice koja bi bliže povezivala Novi Kneževac i Kikindu, i imala multifunkcionalnu ulogu u tom delu severnog Banata. Međutim, do danas izgrađeno je svega 2,5 km planiranne trase pretežno na teritoriji Crne Bare, a Opština Novi Kneževac kao zvanični investtitor na pomenutom projektu, i jedna od dve ugovorne strane, lošim procenama, poslovnim potezima tadašnjeg lokalnog rukovodstva, i nesrećnim spletom okolnosti ostala je bez pomenute investicije na svojoj teritoriji.

Epilog gotovo osmogodišnjeg sudskog spora danas je poznat. Lokalnoj javnosti manje su poznate okolnosti koje su dovele do ove situacije, a još manje dugoročne posledice po stabilnost javnih finansija i investicionu klimu u našem mestu. Upitan je i momenat lične i političke odgovornosti za aktere čitavog procesa, zbog čijih loših procena i poteza danas trpi Novi Kneževac.

put-jesenČitav investicioni poduhvat izgradnje puta na relaciji Novi Kneževac – Crna Bara preduzela je politička garnitura koja je na rukovodeće pozicije u našoj Opštini došla glasovima podrške tadašnjim kadrovima Srpske radikalne stranke. U periodu od 2004. – 2008. godine, pored predsednika Opštine i njegovih savetnika, značajnu političku ulogu imali su Bojka Jančić, tadašnja načelnica za finansije u našoj Opštinskoj upravi, i Radovan Jančić, njen suprug, sadašnji republički poslanik i rukovodilac političke organizacije koja se vremenom transformisala u Srpsku naprednu stranku. Pomenuti dvojac imao je direktan uvid u ugovore i finasijska dokumenta na velikom infrastrukturnom projektu izgradnje „Crnobarskog puta“, i neformalni i ključni uticaj na razvoj čitave sutuacije. Ugovorena vrednost kompletne investicije iznosila je oko 840 miliona dinara, dok je Opština Novi Kneževac bez jasnog finansijskog pokrića na sebe preuzela obavezu od 250 miliona dinara. Postavlja se pitanje na koji način je finansijski sektor Opštine Novi Kneževac planirao investiciona sredstva i za iste savetovao ugovornu obavezu ako ona nisu bila obezbeđena na siguran način. I u kojoj meri bračni par Jančić snosi odgovornost za današnji kolaps javnih finansija, pogotovo ako se imaju u vidu rođački odnosi vlasnika subotičke kompanije „Vojput“ i tadašnje, ali i današnje, načelnice za finansije i funkcionerke Srpske napredne stranke Bojke Jančić?

Opština Novi Kneževac danas funkcioniše samo u domenu isplate plata zaposlenih u javnom sektoru, čitav proces blokade, koja traje skoro dva meseca, kontrolisan je od strane Narodne banke Srbije koja kompletan ostatak novčanog priliva preusmerava kompaniji „Vojput“. Na žalost, nedostatak kapaciteta trenutnog opštinskog rukovodstva u rešavanju pomenute situacije više je nego očigledan.

Demokratska stranka u Novom Kneževcu ima nameru da utiče da se široj javnosti prezentuju sve okolnosti sudskog spora na realizaciji izgradnje puta Novi Kneževac – Crna Bara, demaskiraju svi učesnici spornog procesa budući da neki i danas zauzimaju bitne pozicije u našoj opštinskoj administraciji, i ukaže na ozbiljne i dugoročne posledice po javni život naše opštine zbog čega postavljamo pitanje i objektivne odgovornosti za jednu od najvećih kriza u istoriji javnih finansija opštine Novi Kneževac.