19-izborna-skupstinaU sali novobeogradskog „Bel Ekspo Centra“ 29. oktobra 2016. godine održana je XIX Izborna skupština Demokratske stranke.

U prisustvu brojnih zvanica iz javnog i političkog miljea, i prepune sale delegata Demokratske stranke, potvrđeni su rezultati nedavnih direktnih izbora za predsednika i potpredsednike Demokratske stranke na kojim je za predsednika naše organizacije izabran Dragan Šutanovac, dok su poverenje za potpredsednički mandat dobili Branislav Lečić, Nada Kolundžija, Igor Salak, Tamara Tripić i Jovan Marković.

19-izborna-skupstina-2Na XIX Izbornoj skupštini Demokratske stranke prisustvovala je i delegacija novokneževačkog odbora. Tom prilikom je predsednik – poverenik Opštinskog odbora Novi Kneževac Predrag Berić dao sledeće viđenje:

Izuzetan je osećaj biti na današnjoj Izbornoj skupštini Demokratske stranke kojom se, pored ostalog, potvrđuje i rezultat jednog izbornog procesa koji našu organizaciju tretira uzorom za sve ostale iz političkog života naše zemlje. Takav potencijal demokratičnosti i kritičke svesti ne poseduje ni jedna druga politička stranka, i zaista je privilegija biti deo današnjeg skupa. Verujem da dolazi bolje vreme za Demokratsku stranku, nova energija i ideja, vreme u kojem će radna etika, entuzijazam i nivo lične i kolektivne odgovornost biti daleko veći.

19-izborna-skupstina-1Na XIX Izbornoj skupštini Demokratske stranke, pored verifikacije mandata novom rukovodstvu, izabrani su i novi članovi stalnog sastava Glavnog odbora, Zoran Lutovac dobio je poverenje na mestu predsednika Političkog saveta, dok su Statutarna komisija i Nadzorni odbor takođe dobili nove članove.

U prilogu vesti pogledajte obraćanje predsednika Dragana Šutanovca na XIX Izbornoj skupštini Demokratske stranke.